Eerstlijnszone Scheldekracht

PRIKAMBASSADEURS GEZOCHT!

De komende weken en maanden wordt er massaal gevaccineerd tegen covid-19.


Omdat het tempo van de vaccinaties zeer hoog zal zijn,
zijn we binnen eerstelijnszone Scheldekracht op zoek naar 500 prikambassadeurs die samen met ons correcte informatie willen geven over het vaccinatieproces en zo (hopelijk) mogelijke twijfels of praktische problemen weg te werken.

 

Je kan prikambassadeur worden door een korte vorming te volgen waarin je basisinformatie krijgt over het vaccinatieproces en gesprekstips krijgt om het gesprek met twijfelaars aan te gaan.


WAT DOET EEN PRIKAMBASSADEUR?

Hoe je deze rol opneemt na het volgen van deze vorming, is grotendeels zelf in te vullen. Je kan ambassadeur worden vanuit een persoonlijk engagement, maar je kan dit ook opnemen vanuit je organisatie of als professionele hulp- of zorgverlener.
Er is geen vaste vorm of engagement maar in grote lijnen kan je dit doen op 4 manieren:

INFORMEREN EN SENSIBILISEREN

OPLOSSINGEN AANBIEDEN

Voor heel wat problemen of drempels die mensen ervaren, zijn al oplossingen uitgewerkt. Als ambassadeur help je mensen de juiste weg naar deze oplossing te vinden.

Met correcte informatie en een goede babbel kan je helpen om twijfels weg te werken. Ambassadeurs krijgen een blik achter de schermen en volgen een korte vorming zodat ze de meest gestelde vragen vlot kunnen beantwoorden.

SIGNALEREN

Als ambassadeur hou je ogen en oren open voor opmerkingen en problemen die mensen ervaren. Op die manier heb je een belangrijke signaalfunctie zodat we, waar nodig en mogelijk, de vaccinatiestrategie kunnen bijwerken.

ANALYSEREN EN IN KAART BRENGEN

Samen met onze ambassadeurs proberen we de  kwetsbare doelgroepen en zones in kaart te brengen. Op die manier kunnen we passende acties opzetten voor die doelgroepen die mogelijks wat extra aandacht verdienen.

Samen verliezen we niemand uit het oog zodat we allemaal terug van onze vrijheid kunnen genieten!


Peter Dendooven,

Populatiemanager

ELZ Scheldekracht

Interesse in samenwerking?

Laten we contact opnemen!

Meer informatie nodig of nog vragen? We zijn steeds bereid om onderling af te stemmen hoe we het concept van prikambassadeurs kunnen afstemmen op jouw situatie of organisatie.

Peter.Dendooven@elzscheldekracht.be

T. 0479 95 21 96

INHOUD VAN DE VORMING

Afhankelijk van de interesse en achtergrond van de deelnemers, wordt zowel de inhoud als duur van de vorming op op maat aangepast. Enkele voorbeelden van thema's die aan bod komen:


  • Hoe verloopt het hele proces van uitnodiging tot vaccinatie?
  • Tips om een motiverend gesprek aan te gaan
  • Correcte informatie geven over vaccineren
  • Inzicht in de werking in de vaccinatiecentra in Wetteren en Wachtebeke
  • ...


Vraag nu je vorming aan door het formulier hieronder in te vullen.


ONZE PRIKAMBASSADEURS

De afgelopen weken zijn we, in overleg met de zorg- en welzijnsactoren en de lokale besturen, op zoek gegaan naar mogelijke prikambassadeurs in onze zone. Daarnaast hebben we wijken of doelgroepen gedeteceteerd waar we actief op zoek willen gaan naar ambassadeurs. Het resultaat van deze oefening kan je op het kaartje hieronder vinden.


Op dit moment wordt deze informatie verwerkt tot een actieplan waarmee we aan de slag gaan om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te halen in onze zone.